• cerinţe O.N.J.N. după conectarea on-line a slot machines;
 • rapoarte extinse şi personalizate ale slot machines;
 • backup multiplu al datelor contabile;
 • listare situaţii în format standard (SIZ, SIL);
 • gestionare eficientă a slot machines, rulete electronice;
 • situaţii în timp real cazino/sală de joc.

 • monitorizare în timp real a slot machines;
 • transmitere alerte pentru evenimente deosebite;
 • backup multiplu al evenimentelor;
 • personalizare în vederea afişării anumitor evenimente;
 • grafice care reflectă starea slot machines;
 • interfaţă prietenoasă cu utilizatorul.


 • se poate conecta pe orice tip de slot machines;
 • opţional Jackpot inteligent sau Mistery;
 • funcţionare locală sau globală “wide area”;
 • valori frecvenţe de câştig setabile (4-6 nivele);
 • afişare mesaje personalizate;
 • Happy Hour şi animaţie personalizată.

 • bazat pe tehnologie RFID;
 • varietate de opţiuni de bonus pentru jucători;
 • vizualizare în timp real a activităţii jucătorilor;
 • situaţii ale celor mai fideli jucători;
 • profile unice ale jucătorilor;
 • optimizare cheltuieli pentru publicitate.


SlotSys (CMS) este un sistem de monitorizare şi gestionare a sălilor de joc şi a cazinourilor, care furnizează la cerere, tot ce este necesar şi legat de informaţiile provenite de la slot machines.

Conectarea/legătura dintre aparatele de joc şi serverul central de monitorizare este asigurată de tehnologia secolului 21, comunicaţia prin Internet, care furnizează la preţuri din ce în ce mai scăzute şi în cele mai bune condiţii, transmisia de date/informaţii.

Structura hardware a sistemului SlotSys (CMS) permite achiziţia datelor în mod inteligent, digital sau analog, de la orice placă de joc.

Monitorizarea şi controlul inteligent al slot machines se realizeaza prin intermediul aplicaţiei prietenoase cu utilizatorul, instalată pe serverul central (PC) aflat în proprietatea şi controlul total al organizatorului de jocuri de noroc.

Serverul central se află la sediul organizatorului, acesta are posibilităţi de multi-user, configurabil după username şi parole gestionate de fiecare organizator în parte.

Fiecare utilizator de sistem poate accesa aplicaţia şi de pe un smartphone sau tabletă, cu numele de utilizator şi parola, care permit accesul la serverul central (PC).

Cu sistemul modular SlotSys puteţi vizualiza situaţia tuturor slot machines în exploatare, lucru care vă ajută să obţineţi foarte uşor un control şi o evaluare corectă a întregii afaceri, astfel veţi reuşi să gestionaţi eficient tot ceea ce se întâmplă în timp real, într-o sală de joc sau cazino.

Arhitectura sistemului SlotSys cuprinde: Contabilitate (AccSys), Evenimente (EventSys), Jackpot (JackSys) şi Activitatea jucătorilor (TrackSys).

SIZ-ul, SIL-ul, precum şi alte rapoarte personalizate despre încasările şi evenimentele slot machines, sunt oferite în format standard şi sunt salvate în baza de date aflată pe serverul central al organizatorului.

Slot machines gestionate de sistemul SlotSys vor deveni mai atractive pentru jucători şi mai profitabile pentru organizator  prin ceea ce oferă modulul Jackpot (JackSys). Opţiunile acestuia pot fi: Jackpot local şi Jackpot global (wide-area).

Totodată, acest sistem modular vă ajută să identificaţi şi să oferiţi servicii superioare pentru motivarea jucătorilor fideli dumneavoastră.